قیمت فلاشینگ

هزینه خدمات چگونه محاسبه می شود؟

پیمانکاری فلاشینگ کار خدمات متفاوتی ارائه می نماید، برخی از خدمات دارای تعرفه ی مشخص و برخی از خدمات برای تعیین هزینه نیاز به بازدید کارشناس مربوطه خواهد داشت. کارشناسان ما به صورت رایگان برای بازدید در محل حاضر می شوند و نیاز های شما را بررسی می کنند.

برای اطلاع از هزینه خدمات و درخواست بازدید رایگان با کارشناسان فلاشینگ کار تماس بگیرید.

موبایل:  579 79 59 0919 (24 ساعت)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.