نکاتی مهم در نصب دودکشِ موتورخانه

فرایندِ سوختن در درجه اول وابسته به وجود عنصر اکسیژن می باشد که مشعلهای دیگ موتورخانه ها نیز از این امر مستثنی نمی باشند، فرایندِ سوختن همچنین باعثِ تولیدِ گازهای سمی می شود که اهمیتِ اجرای صحیح دودکش را مضاعف می کند، به همین دلیل و با توجه به اهمیتِ اجرای صحیح و اصولیِ سیستم دودکشِ موتورخانه،در متن ذیل به نکاتی چند در این زمینه می پردازیم:
قطر لوله دودکش باید متناسب با قطرِ دهانه ی خروجیِ مشعلِ دیگِ موتورخانه طراحی و اجرا گردد.
ضخامت ورق دودکش باید متناسب با حداکثر درجه حرارت مشعل انتخاب شود تا دودکش دربرابر حرارت زیاد حالت و کاراییِ خودرا از دست ندهد.
محلِ اتصالِ لوله های دودکش باید بصورت اصولی دودبند شود تا از نفوذِ دی اکسیدکربن به محیط جلوگیری شود.
برای جلوگیری از افتِ انرژی و فرسایش، سطحِ خارجیِ لوله ی دودکش باید با عایق و کاورِ عایق بصورتِ کامل پوشیده شود-تاحدِامکان لوله های دودکش بصورتِ عمودی از نقطه ی خروجیِ دستگاه جانمایی و اجرا گردند، درصورتیکه مجبور به استفاده از دودکش بصورت افقی باید حدالامکان از زانوهای ۴۵درجه استفاده کرد.
جنس دودکش حتما باید در برابرِ حرارت و نشتی مقاوم باشد و استفاده از لوله های آکاردیونیِ آلومینیومی و یا لوله های پلاستیکی خودداری شود.
درصورتِ استفاده از ورقهای روغنی یا سیاه جهتِ دودکش ،لوله ها حتما باید با ضدزنگِ نسوز و رنگ کوره ای پوشش داده شوند.
لوله های دودکش حتما باید از بالا و پایین به هوای آزاد دسترسی داشته باشند.
ارتفاعِ دودکش باید از کفِ پشتِ بام حداقل یک متر بالاتر قرار گیرد.
استفاده از کلاهک در دهانه ی خروجی در پشت بام الزامیست.
انواعِ کلاهک بصورتِ اِچ گرد و اِچ چهارگوش مورد استفاده قرار می گیرند.
-درصورتِ وجودِ چند لوله ی خروجیِ دودکش درکنارهم در بام،جهتِ تجمیعِ لوله ها و پوششِ همه ی آنها ، از کلاهک های پرّه ای استفاده می شود.
-دودکشهای عمودی می بایست توسطِ ساپورتهای متناسب به دیوار متصل شوند و همچنین وزنِ آنها توسط پایه های مخصوص مهار شوند.
استفاده از زانو و پیچ و خم های بیش از حد در مسیرِ دودکش به علتِ کاهش راندمانِ دودکش مجاز نیست.
درصورت استفاده اززانوی ۹۰درجه در مسیر لوله ی دودکش حتما به ارتفاعِ بخشِ عمودی اضافه شود تا مکشِ بیشتری در داکتِ دودکش ایجاد شود و اُفتِ فشارِ خروجِ هوا جبران گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.