بایگانی ماهیانه: فوریه 2022

رنگ امیزی فلاشینگ ، فلاشینگ کار

اجرای رنگ امیزی فلاشینگ

فلاشینگ نما

نمونه اجرای فلاشینگ نما

اجرای فلاشینگ و هندریل | فلاشینگ کار

نمونه اجرای فلاشینگ و هندریل

فلاشینگ پنجره | فلاشینگ کار

نمونه اجرای فلاشینگ پنجره

فلاشینگ سردر | فلاشینگ کار

نمونه اجرای فلاشینگ سر در

فلاشینگ پنجره | فلاشینگ کار

نمونه اجرای فلاشینگ پنجره

فلاشینگ نما

نمونه اجرای فلاشینگ نما

نمونه فلاشینگ | فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ

فلاورباکس | فلاشینگ کار

نمونه فلاور باکس

کلاهک | فلاشینگ کار

نمونه ساخت کلاهک

فلاشینگ بام

نمونه اجرای فلاشینگ بام

فلاشینگ کار | فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ کار | فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان کارگرشمالی هتل دیوان نصرت

برای مشاهده با کیفیت نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان کارگرشمالی هتل دیوان نصرت روی عکس ها کلیک کنید

 

زیرسازی فلاشینگ

نمونه اجرای زیر سازی فلاشینگ

برای مشاهده با کیفیت نمونه اجرای زیر سازی فلاشینگ روی عکس ها کلیک کنید