ساخت ونصب انواع فلاشینگ و کلاهک

ساخت ونصب انواع فلاشینگ و کلاهک

ساخت ونصب انواع فلاشینگ و کلاهک

ساخت ونصب انواع فلاشینگ و کلاهک

فلاشینگ ساختمان در ستاری

فلاشینگ ساختمان در ستاری

فلاشینگ ساختمان در ستاری

فلاشینگ بام

فلاشینگ بام در خیابان کارگر شمالی

فلاشینگ بام در خیابان کارگر شمالی

فلاشینگ نما در رودهن

فلاشینگ نما در رودهن

فلاشینگ نما در رودهن

اجرای فلاشینگ در رودهن

فلاشینگ

فلاشینگ

زیر سازی فلاشینگ

زیر سازی فلاشینگ

زیر سازی فلاشینگ

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما تهیه فلاشینگ ساخت فلاشینگ و نصب فلاشینگفلاشینگ نما تهیه فلاشینگ ساخت فلاشینگ و نصب فلاشینگ

تهیه،تولیدونصب انواع فلاشینگ

تهیه،تولیدونصب انواع فلاشینگ

تهیه،تولیدونصب انواع فلاشینگ

خمکاری انواع ورق فلاشینگ

خمکاری انواع ورق فلاشینگ

خمکاری انواع ورق فلاشینگ

فلاشینگ(تهیه،ساخت ونصب انواع فلاشینگ)

فلاشینگ

ادامه‌ی خواندن

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ روی دیوار

فلاشینگ روی دیوار

فلاشینگ روی دیوار

فلاشینگ ساز،فلاشینگ کار

فلاشینگ ساز،فلاشینگ کار

فلاشینگ ساز،فلاشینگ کار

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ ساخت و نصب انواع فلاشینگ

فلاشینگ ساز،مشاوره،طراحی و ساخت انواع فلاشینگ

فلاشینگ ساز،مشاوره،طراحی و ساخت انواع فلاشینگ

فلاشینگ ساز،مشاوره،طراحی و ساخت انواع فلاشینگ

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ روی دیوار حیاط

فلاشینگ روی دیوار حیاط

فلاشینگ روی دیوار حیاط

فلاشینگ فلزی

فلاشینگ فلزی

فلاشینگ فلزی

فلاشینگ ساز

فلاشینگ ساز

فلاشینگ ساز

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما ،طراحی ساخت ونصب انواع نما
فلاشینگ نما

رنگ آمیزی فلاشینگ

رنگ آمیزی فلاشینگ

رنگ آمیزی فلاشینگ

فلاشینگ مشکی

فلاشینگ مشکی

فلاشینگ مشکی

فلاشینگ ساز:ساخت انواع فلاشینگ

فلاشینگ ساز:ساخت و نصب انواع فلاشینگ

فلاشینگ ساز:ساخت انواع فلاشینگ

فلاشینگ ساز:ساخت انواع فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ :فلاشینگ ابزاری جهت پوشاندن سقف شیروانی، قرنیز پنجره و پشت بام است که مانع از ریزش آب بر روی دیوارهای ساختمان می شود.فلاشینگ نما ابزاری است که اغلب جهت آب بندی نمای ساختمان و پنهان نمودن سازه شیروانی به کار می رود. این ابزار با توجه به اهداف طراح، طرح و پروفیل فلاشینگ و وظیفه و عملکرد آن از انواع مختلفی از ورق های روغنی،سیاه، گالوانیزه و گالوانیزه رنگی در ضخامت های دلخواه قابل تولید است.

کاربرد فلاشینگ :از ورق صاف جهت آب بندی و درز بندی و جلوگیری از ورود غبار و گرد و خاک به فضای داخل و زیبا سازی استفاده می شود

فروش ونصب انواع فلاشینگ

فروش ونصب انواع فلاشینگ

 

 

فلاشینگ چیست

فلاشینگ :فلاشینگ ابزاری جهت پوشاندن سقف شیروانی، قرنیز پنجره و پشت بام است که مانع از ریزش آب بر روی دیوارهای ساختمان می شود.فلاشینگ نما ابزاری است که اغلب جهت آب بندی نمای ساختمان و پنهان نمودن سازه شیروانی به کار می رود. این ابزار با توجه به اهداف طراح، طرح و پروفیل فلاشینگ و وظیفه و عملکرد آن از انواع مختلفی از ورق های روغنی،سیاه، گالوانیزه و گالوانیزه رنگی در ضخامت های دلخواه قابل تولید است.

کاربرد فلاشینگ:از ورق صاف جهت آب بندی و درز بندی و جلوگیری از ورود غبار و گرد و خاک به فضای داخل و زیبا سازی استفاده می شود.

فلاشینگ چیست

فلاشینگ چیست

 

 

 

 

 

نحوه نصب فلاشینگ

نحوه نصب فلاشینگ

نحوه نصب فلاشینگ

فلاشینگ کار،مشاوره،طراحی واجرای انواع فلاشینگ

فلاشینگ کار،مشاوره،طراحی واجرای انواع فلاشینگ

فلاشینگ کار،مشاوره،طراحی واجرای انواع فلاشینگ