بایگانی ماهیانه: آوریل 2022

فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ راه پله

نمونه اجرای فلاشینگ راه پله

رنگ آمیزی فلاشینگ

رنگ آمیزی فلاشینگ

نمونه خم درز بام

نمونه خم درز بام

خمکاری

نمونه اجرای خم کاری ورق

درز بین بام

نمونه اجرای فلاشینگ درز بین بام

ساخت و نصب لوور

نمونه ساخت و نصب لوور