بایگانی ماهیانه: آگوست 2022

فلاشینگ

نمونه اجرای فلاشینگ

فلاشینگ بام

نمونه اجرای فلاشینگ بام

فلاشینگ دور حیاط

نمونه فلاشینگ اجرا شده دور حیاط

فلاشینگ دیوار محوطه

نمونه اجرای فلاشینگ دیوار محوطه در شهریار

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان پردیس مهراباد

زیر سازی فلاشینگ

نمونه اجرای زیرسازی فلاشینگ

فلاشینگ ساختمان

اجرای فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ نما

نمونه اجرای فلاشینگ نما

نصب فلاشینگ

نمونه فلاشینگ نصب شده