بایگانی دسته: خم کار فلاشینگ

فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ بام

نمونه اجرای فلاشینگ بام

فلاشینگ ساختمان ، فلاشینگ نما

فلاشینگ نما

نمونه اجرای فلاشینگ نما

اجرای فلاشینگ نما ساختمان

فلاشینگ ساختمان شهریار

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان در شهریار

فلاشینگ کار ، فلاشینگ محوطه

نمونه اجرای فلاشینگ محوطه

فلاشینگ جان پناه

اجرای فلاشینگ جان پناه

فلاشینگ دور حیاط

نمونه فلاشینگ اجرا شده دور حیاط

خم کار فلاشینگ

خم کار فلاشینگ

ساخت فلاشینگ

نمونه ساخت  فلاشینگ

نمونه کلاهک

نمونه کلاهک

ساخت و نصب فلاشینگ

ساخت و نصب فلاشینگ

ساخت و نصب فلاشینگ و کلاهک

ساخت و نصب فلاشینگ و کلاهک

نمونه خم درز بام

نمونه خم درز بام

خمکاری

نمونه اجرای خم کاری ورق

نمونه فلاشینگ | فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ

فلاورباکس | فلاشینگ کار

نمونه فلاور باکس

زیر سازی فلاشینگ

نمونه اجرای زیر سازی فلاشینگ

برای مشاهده با کیفیت نمونه اجرای زیر سازی فلاشینگ روی عکس ها کلیک کنید

 

 

khamkar، خم کار فلاشینگ

نمونه اجرای خمکاری فلاشینگ

برای مشاهده با کیفیت نمونه خم کار فلاشینگ روی عکس ها کلیک کنید

 

نصاب فلاشینگ

نصاب فلاشینگ

خم کار فلاشینگ

کارگاه خم کار فلاشینگ

برای مشاهده با کیفیت اصلی نمای کارگاه خم کار فلاشینگ  روی عکس کلیک کنید