بایگانی دسته: فلاشینگ

فهرست قیمت اجرا فلاشینگ روی دیوار و جلو پنجره با انواع ورق سیاه، روغنی، گالوانیزه و رنگی با ضخامتهای مختلف

قیمت فلاشینگ روی دیوار

قیمت فلاشینگ روی دیوار

قیمت فلاشینگ روی دیوار

فلاشینگ کار

فلاشینگ کار

فلاشینگ کار

جنس فلاشینگ

جنس فلاشینگ

جنس فلاشینگ فلاشینگ فلزی

فلاشینگ پنجره

فلاشینگ پنجره

فلاشینگ پنجره

کارگاه ساخت فلاشینگ

کارگاه ساخت فلاشینگ

کارگاه ساخت فلاشینگ

فلاشینگ ساختمان در دماوند

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ بام

فلاشینگ بام

    فلاشینگ بام در خیابان ولیعصر خیابان فیاصی(فرشته)

فلاشینگ نما در مهرشهر کرج

فلاشینگ نما

اجرای فلاشینگ نما در مهر شهر کرج

فلاشینگ (فلاشینگ نمای ساختمان) چیست؟

فلاشینگ (فلاشینگ نمای ساختمان) چیست؟  طراحی نمای ظاهری ساختمان یکی از بخش‌های بسیار مهم در ساخت ساختمان است که در تعیین ارزش و قیمت آن نیز تاثیر زیادی دارد. فلاشینگ نمای ساختمان یکی از راه‌های اجرای نمای خارجی ساختمان است که با استفاده از آن می‌توان به آسانی نمای ساختمان را پوشش داد. در واقع فلاشینگ ساختمان یک پوشش فلزی است که دیوارهای خارجی ساختمان را در برابر عوامل محیطی و شرایط اقلیمی مختلف محافظت می‌کند. از این پوشش برای دیوار پشت بام و حیاط نیز می‌توانید استفاده کنید

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

نمونه اجرای فلاشینگ

 

فلاشینگ

نمونه اجرای فلاشینگ برای اتوبوسرانی اسلامشهر

ساخت و نصب کلاهک

ساخت و نصب کلاهک

ساخت و نصب کلاهک

فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ نما

نمونه اجرای فلاشینگ نما

فلاشینگ بام

نمونه اجرای فلاشینگ بام

فلاشینگ ساختمان ، فلاشینگ نما

فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان شهریار

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان در شهریار

فلاشینگ کار

نمونه اجرا و نصب فلاشینگ

فلاشینگ بام

نمونه اجرا شده فلاشینگ بام

فلاشینگ کار ، فلاشینگ محوطه

نمونه اجرای فلاشینگ محوطه

فلاشینگ

نمونه اجرای فلاشینگ

فلاشینگ بام

نمونه اجرای فلاشینگ بام