بایگانی دسته: اجرای فلاشینگ

فلاشینگ ساختمان در تجریش

فلاشینگ ساختمان در تجریش

فلاشینگ ساختمان در تجریش

اجرای فلاشینگ در میرداماد

اجرای فلاشینگ در میرداماد

اجرای فلاشینگ در میرداماد

فلاشینگ

نمونه اجرای فلاشینگ

 

ساخت و نصب کلاهک

ساخت و نصب کلاهک

ساخت و نصب کلاهک

فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ نما

نمونه اجرای فلاشینگ نما

فلاشینگ بام

نمونه اجرای فلاشینگ بام

فلاشینگ ساختمان ، فلاشینگ نما

فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان شهریار

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان در شهریار

فلاشینگ کار

نمونه اجرا و نصب فلاشینگ

فلاشینگ کار ، فلاشینگ محوطه

نمونه اجرای فلاشینگ محوطه

فلاشینگ

نمونه اجرای فلاشینگ

فلاشینگ بام

نمونه اجرای فلاشینگ بام

فلاشینگ دور حیاط

نمونه فلاشینگ اجرا شده دور حیاط

فلاشینگ دیوار محوطه

نمونه اجرای فلاشینگ دیوار محوطه در شهریار

زیر سازی فلاشینگ

نمونه اجرای زیرسازی فلاشینگ

فلاشینگ نما

نمونه اجرای فلاشینگ نما

خم کار فلاشینگ

خم کار فلاشینگ

ساخت فلاشینگ

نمونه ساخت  فلاشینگ

فلاشینگ کار

نمونه فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

نمونه کلاهک

نمونه کلاهک

فلاشینگ

فلاشینگ

اجرای فلاشینگ

نمونه اجرای فلاشینگ

 

زیر سازی فلاشینگ

اجرای زیر سازی و نصب فلاشینگ

زیر سازی/فلاشینگ

اجرای زیر سازی فلاشینگ

فلاشینگ کار

نمونه اجرای فلاشینگ کار

ساخت و نصب فلاشینگ و کلاهک

ساخت و نصب فلاشینگ و کلاهک