بایگانی دسته: استعلام قیمت فلاشینگ

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ نما در روستای خورین

فلاشینگ نما در روستای خورین

خم کار فلاشینگ

خمکار ونصاب فلاشینگ

خمکار ونصاب فلاشینگ

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمانتمان

فلاشینگ نما در پونک

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما

اجرای فلاشینگ در پونک

اجرای فلاشینگ در پونک

اجرای فلاشینگ در پونک

فلاشینگ ساختمان در تجریش

فلاشینگ ساختمان در تجریش

فلاشینگ ساختمان در تجریش

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

نصاب فلاشینگ ساختمان

نصاب فلاشینگ ساختمان

نصاب فلاشینگ ساختمان

خم کاری انواع ورق

فلاشینگ کار،مشاوره،طراحی واجرای انواع فلاشینگ

فلاشینگ کار،مشاوره،طراحی واجرای انواع فلاشینگ

اجرای فلاشینگ در فردیس

اجرای فلاشینگ در فردیس

اجرای فلاشینگ در فردیس

فلاشینگ روی دیوار

فلاشینگ روی دیوار

فلاشینگ روی دیوار

فلاشینگ ساختمان در رودهن

فلاشینگ ساختمان در رودهن

فلاشینگ ساختمان در رودهن

قیمت فلاشینگ روی دیوار

فلاشینگ کار در پرند

فلاشینگ کار در پرند

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

کارگاه خم کاری ورق فلاشینگ

کارگاه خم کاری ورق فلاشینگ

کارگاه خم کاری ورق فلاشینگ

فلاشینگ نمای ساختمان

فلاشینگ نمای ساختمان

فلاشینگ نمای ساختمان

فلاشینگ در پردیس فاز ۴

فلاشینگ در پردیس فاز ۴

فلاشینگ در پردیس فاز ۴

اجرای فلاشینگ در میرداماد

اجرای فلاشینگ در میرداماد

اجرای فلاشینگ در میرداماد

اجرای فلاشینگ دست انداز بام در ورامین پیشوا

اجرای فلاشینگ دست انداز بام در ورامین پیشوا

اجرای فلاشینگ دست انداز بام در ورامین پیشوا

فلاشینگ جان پناه بام

  1. فلاشینگ روی دیوار جان پناه بام

    فلاشینگ روی دیوار جان پناه بام

    فلاشینگ روی دیوار جان پناه بام

فلاشینگ نما و ساختمان

فلاشینگ نما و ساختمان

فلاشینگ نما و ساختمان

اجرای فلاشینگ بام و نما در پارک وی

اجرای فلاشینگ بام و نما در پارک وی

اجرای فلاشینگ بام و نما در پارک وی

قیمت فلاشینگ روی دیوار

قیمت فلاشینگ روی دیوار

قیمت فلاشینگ روی دیوار

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ ساختمان در خورین

فلاشینگ ساختمان در خورین

فلاشینگ ساختمان در خورین

استعلام قیمت فلاشینگ ساختمان

استعلام قیمت فلاشینگ ساختمان

استعلام قیمت فلاشینگ ساختمان

نحوه نصب فلاشینگ روی دیوار

در اجرای فلاشینگ سقف باید شیب لبه خارجی آن به سمت داخل باشد تا آب باران به نمای ساختمان نریزد. شیب فلاشینگ درب و پنجره باید به سمت بیرون باشد تا از نفوذ آب به داخل ساختمان جلوگیری شود. لبه فلاشینگ دیوار در محل اتصال باید حدود ۳ تا ۵ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد.

نمونه کار فلاشینگ ساختمان

نمونه کار فلاشینگ ساختمان

نمونه کار فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ نمای ساختمان

فلاشینگ نمای ساختمان

فلاشینگ نمای ساختمان