بایگانی دسته: زیرسازی

خم کاری انواع ورق

فلاشینگ کار،مشاوره،طراحی واجرای انواع فلاشینگ

فلاشینگ کار،مشاوره،طراحی واجرای انواع فلاشینگ

زیر سازی فلاشینگ

زیر سازی فلاشینگ

زیر سازی فلاشینگ

فلاشینگ نما و ساختمان

فلاشینگ نما و ساختمان

فلاشینگ نما و ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان

زیر سازی فلاشینگ

زیر سازی فلاشینگ

زیر سازی فلاشینگ

فلاشینگ روی دیوار حیاط

فلاشینگ روی دیوار حیاط

فلاشینگ روی دیوار حیاط

زیرسازی فلاشینگ ،نصب فلاشینگ

زیرسازی فلاشینگ ،نصب فلاشینگ

زیرسازی فلاشینگ ،نصب فلاشینگ

فلاشینگ

نمونه اجرای فلاشینگ

 

فلاشینگ

نمونه اجرای فلاشینگ برای اتوبوسرانی اسلامشهر

ساخت و نصب کلاهک

ساخت و نصب کلاهک

ساخت و نصب کلاهک

فلاشینگ نما

نمونه اجرای فلاشینگ نما

فلاشینگ ساختمان شهریار

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان در شهریار

فلاشینگ جان پناه

اجرای فلاشینگ جان پناه

فلاشینگ دور حیاط

نمونه فلاشینگ اجرا شده دور حیاط

زیر سازی فلاشینگ

نمونه اجرای زیرسازی فلاشینگ

فلاشینگ کار

نمونه فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

زیر سازی فلاشینگ

اجرای زیر سازی و نصب فلاشینگ

زیر سازی/فلاشینگ

اجرای زیر سازی فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

درز بین بام

نمونه اجرای فلاشینگ درز بین بام

اجرای زیر سازی فلاشینگ

نمونه اجرای زیرسازی فلاشینگ

 

فلاشینگ دو طرفه

نمونه اجرای فلاشینگ دو طرفه

برای مشاهده با کیفیت نمونه اجرای فلاشینگ دو طرفه روی عکس فوق کلیک کنید

فلاشینگ پنجره و ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ پنجره و ساختمان پروژه بانک سپه

برای مشاهده با کیفیت نمونه اجرای فلاشینگ پنجره و ساختمان روی عکس فوق کلیک کنید

نمونه فلاشینگ | فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ

فلاشینگ کار | فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ کار | فلاشینگ ساختمان

نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان کارگرشمالی هتل دیوان نصرت

برای مشاهده با کیفیت نمونه اجرای فلاشینگ ساختمان کارگرشمالی هتل دیوان نصرت روی عکس ها کلیک کنید

 

زیرسازی فلاشینگ

نمونه اجرای زیر سازی فلاشینگ

برای مشاهده با کیفیت نمونه اجرای زیر سازی فلاشینگ روی عکس ها کلیک کنید