بایگانی دسته: پشت بام

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان ادرس بزرگراه امام علی بعداز شهرداری منطقه ۱۳

فلاشینگ بام/پاسداران

نمونه اجرای فلاشینگ بام در پاسداران

فلاشینگ

 اجری فلاشینگ نما و پشت بام در شهریار

فلاشینگ نما و پشت بام در شهریار

کارشناسان ما اماده پاسخگویی تمامی روز از طریق تماس تلفنی از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب،حتی در روزهای تعطیل

شماره تماس :۵۷۹ ۷۹ ۵۹ ۰۹۱۹

ایمیل : info@flashingkar.ir

ساخت و نصب فلاشینگ

نمونه ساخت و نصب فلاشینگ

ساخت و نصب فلاشینگ

فلاشینگ جان پناه

اجرای فلاشینگ جان پناه ( در حال تکمیل شدن )

فلاشینگ جان پناه

فلاشینگ پشت بام

فلاشینگ پشت بام

فلاشینگ جان پناه

فلاشینگ پشت بام

اجرای فلاشینگ پشت بام

فلاشینگ پشت بام

فروش ، ساخت و نصب انواع فلاشینگ

کارشناسان ما اماده پاسخگویی تمامی روز از طریق تماس تلفنی از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب،حتی در روزهای تعطیل

شماره تماس :۵۷۹ ۷۹ ۵۹ ۰۹۱۹

ایمیل : info@flashingkar.ir

فلاشینگ بام

نمونه اجرای فلاشینگ بام

فلاشینگ بام

کارشناسان ما اماده پاسخگویی تمامی روز از طریق تماس تلفنی از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب،حتی در روزهای تعطیل

شماره تماس :۵۷۹ ۷۹ ۵۹ ۰۹۱۹

ایمیل : info@flashingkar.ir

نمونه فلاشینگ اجرا شده

نمونه فلاشینگ اجرا شده

نمونه فلاشینگ اجرا شده

کارشناسان ما اماده پاسخگویی تمامی روز از طریق تماس تلفنی از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب،حتی در روزهای تعطیل

شماره تماس :۵۷۹ ۷۹ ۵۹ ۰۹۱۹

فلاشینگ بام

نمونه اجرای فلاشینگ بام برای کردان

فلاشینگ بام

کارشناسان ما اماده پاسخگویی تمامی روز از طریق تماس تلفنی از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب،حتی در روزهای تعطیل

شماره تماس :۵۷۹ ۷۹ ۵۹ ۰۹۱۹

فلاشینگ پشت بام

نحوه اجرای فلاشینگ پشت بام

فلاشینگ کار ، فلاشینگ پشت بام

کارشناسان ما اماده پاسخگویی تمامی روز از طریق تماس تلفنی از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب،حتی در روزهای تعطیل

شماره تماس :۵۷۹ ۷۹ ۵۹ ۰۹۱۹

فلاشینگ کار

همکار گرامی با توجه به اجرای پروژه های مختلف فلاشینگ از شما خواهشمندیم

برای مشاهده نمونه کار در زمینه های فلاشینگ پنجره ، فلاشینگ ساختمان ، فلاشینگ پشت بام، فلاشینگ جان پناه ، اجرای فلاشینگ روی دیوار

 از منوی سمت چپ به گزینه ارشیو پروژه های انجام شده و نوع خدمات مراجعه کنید

فلاشینگ کار

کارشناسان ما اماده پاسخگویی تمامی روز از طریق تماس تلفنی از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب حتی در روزهای تعطیل

شماره تماس :۵۷۹ ۷۹ ۵۹ ۰۹۱۹

نکاتی مهم در نصب دودکشِ موتورخانه

فرایندِ سوختن در درجه اول وابسته به وجود عنصر اکسیژن می باشد که مشعلهای دیگ موتورخانه ها نیز از این امر مستثنی نمی باشند، فرایندِ سوختن همچنین باعثِ تولیدِ گازهای سمی می شود که اهمیتِ اجرای صحیح دودکش را مضاعف می کند، به همین دلیل و با توجه به اهمیتِ اجرای صحیح و اصولیِ سیستم دودکشِ موتورخانه،در متن ذیل به نکاتی چند در این زمینه می پردازیم:
قطر لوله دودکش باید متناسب با قطرِ دهانه ی خروجیِ مشعلِ دیگِ موتورخانه طراحی و اجرا گردد.
ضخامت ورق دودکش باید متناسب با حداکثر درجه حرارت مشعل انتخاب شود تا دودکش دربرابر حرارت زیاد حالت و کاراییِ خودرا از دست ندهد.
محلِ اتصالِ لوله های دودکش باید بصورت اصولی دودبند شود تا از نفوذِ دی اکسیدکربن به محیط جلوگیری شود.
برای جلوگیری از افتِ انرژی و فرسایش، سطحِ خارجیِ لوله ی دودکش باید با عایق و کاورِ عایق بصورتِ کامل پوشیده شود-تاحدِامکان لوله های دودکش بصورتِ عمودی از نقطه ی خروجیِ دستگاه جانمایی و اجرا گردند، درصورتیکه مجبور به استفاده از دودکش بصورت افقی باید حدالامکان از زانوهای ۴۵درجه استفاده کرد.
جنس دودکش حتما باید در برابرِ حرارت و نشتی مقاوم باشد و استفاده از لوله های آکاردیونیِ آلومینیومی و یا لوله های پلاستیکی خودداری شود.
درصورتِ استفاده از ورقهای روغنی یا سیاه جهتِ دودکش ،لوله ها حتما باید با ضدزنگِ نسوز و رنگ کوره ای پوشش داده شوند.
لوله های دودکش حتما باید از بالا و پایین به هوای آزاد دسترسی داشته باشند.
ارتفاعِ دودکش باید از کفِ پشتِ بام حداقل یک متر بالاتر قرار گیرد.
استفاده از کلاهک در دهانه ی خروجی در پشت بام الزامیست.
انواعِ کلاهک بصورتِ اِچ گرد و اِچ چهارگوش مورد استفاده قرار می گیرند.
-درصورتِ وجودِ چند لوله ی خروجیِ دودکش درکنارهم در بام،جهتِ تجمیعِ لوله ها و پوششِ همه ی آنها ، از کلاهک های پرّه ای استفاده می شود.
-دودکشهای عمودی می بایست توسطِ ساپورتهای متناسب به دیوار متصل شوند و همچنین وزنِ آنها توسط پایه های مخصوص مهار شوند.
استفاده از زانو و پیچ و خم های بیش از حد در مسیرِ دودکش به علتِ کاهش راندمانِ دودکش مجاز نیست.
درصورت استفاده اززانوی ۹۰درجه در مسیر لوله ی دودکش حتما به ارتفاعِ بخشِ عمودی اضافه شود تا مکشِ بیشتری در داکتِ دودکش ایجاد شود و اُفتِ فشارِ خروجِ هوا جبران گردد.

دودکش موتورخانه ، کلاهک بام

طراحی ساخت و اجرای سیستم دودکش موتورخانه به لحاظ سیستم و اصول مهندسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین جهت متناسب با فشار و درجه حرارت مشعل دیگ های موتورخانه دودکش نیز با مشخصات فنی مورد نیاز ساخته و اجرا می گردد. جنس و ضخامت ورق دودکش متنوع می باشد.جهت دودکش از ورق گالوانیزه سیاه وروغنی استفاده می شود که شامل قطعاتی چون لوله راسته زانو تبدیل سه راه میباشد که با فلنچ یا به صورت اورلب به هم متصل می شوند.لازم به ذکر است نصب کلاهک دربام به صورت واچ یا پره ای جزو الزامات سیستم دودکش می باشد.
لازم به توضیح است که برای خروج هوای مرده در محیط هایی چون فضای داخل سوله یا کارگاه که سقف آنها به صورت شیروانی می باشد از کلاهک بادی استفاده می شود که به وسیله نیروی باد کار می کند و هوای داخل سوله یا کارگاه را تهویه می کند.