بایگانی دسته: فلاشینگ کار

نصاب فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ نماوساختمان

فلاشینگ نما و ساختمان

فلاشینگ نما و ساختمان

فلاشینگ روی دیوار جان پناه

فلاشینگ روی دیوار جان پناه

فلاشینگ روی دیوار جان پناه

فلاشینگ جان پناه بام

  1. فلاشینگ روی دیوار جان پناه بام

    فلاشینگ روی دیوار جان پناه بام

    فلاشینگ روی دیوار جان پناه بام

نحوه نصب فلاشینگ روی دیوار

در اجرای فلاشینگ سقف باید شیب لبه خارجی آن به سمت داخل باشد تا آب باران به نمای ساختمان نریزد. شیب فلاشینگ درب و پنجره باید به سمت بیرون باشد تا از نفوذ آب به داخل ساختمان جلوگیری شود. لبه فلاشینگ دیوار در محل اتصال باید حدود ۳ تا ۵ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد.

فلاشینگ ساختمان

فلاشینگ ساختمان در خیابان کارگر شمالی

فلاشینگ ساختمان در خیابان کارگر شمالی

فلاشینگ کار

فلاشینگ کار

فلاشینگ کار

فلاشینگ بام

فلاشینگ بام

فلاشینگ بام

فلاشینگ روی دیوار حیاط

فلاشینگ روی دیوار حیاط

فلاشینگ روی دیوار حیاط

فلاشینگ(تهیه،ساخت ونصب انواع فلاشینگ)

فلاشینگ

ادامه‌ی خواندن

فلاشینگ کار،مشاوره،طراحی واجرای انواع فلاشینگ

فلاشینگ کار،مشاوره،طراحی واجرای انواع فلاشینگ

فلاشینگ کار،مشاوره،طراحی واجرای انواع فلاشینگ

قیمت فلاشینگ بام

قیمت فلاشینگ بام

قیمت فلاشینگ بام

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ

فلاشینگ نما در شهریار

فلاشینگ نما در شهریار

فلاشینگ نما در شهریار

فلاشینگ کار در شمال

فلاشینگ کار در شمال

فلاشینگ کار در شمال

فلاشینگ ساختمان(دست انداز بام)

فلاشینگ ساختمان(دست انداز بام)

فلاشینگ ساختمان(دست انداز بام)

فلاشینگ کار(تهیه،خم کاری و نصب انواع فلاشینگ)

فلاشینگ کار

فلاشینگ کار

فلاشینگ کار

فلاشینگ کار_نصاب فلاشینگ

فلاشینگ کار_نصاب فلاشینگ

فلاشینگ کار_نصاب فلاشینگ

فلاشینگ کار(نمونه کار جان پناه بام)

فلاشینگ کار در گیشا

فلاشینگ کار در گیشا

فلاشینگ کار در شهرک غرب

فلاشینگ کار در شهرک غرب

فلاشینگ کار در شهرک غرب

رنگ آمیزی فلاشینگ

رنگ آمیزی فلاشینگ

رنگ آمیزی فلاشینگ

فلاشینگ کار

فلاشینگ کارکسی هست که در زمینه شغل فلاشینگ فعالیت دارد فعالیت او شامل مراحل تهیه فلاشینگ ،خمکاری ونصب (در نما،دست انداز بام وبطور کلی روی انواع دیوار) میشود فلاشینگ کار دارای تخصص لازم درحرفه جوشکاری باظرافت وفنون خاصی میباشد ودر واقع شاخه ای حرفه ای از تخصص عمومی جوشکاری میباشد

فلاشینگ کار

زیرسازی فلاشینگ ،نصب فلاشینگ

زیرسازی فلاشینگ ،نصب فلاشینگ

زیرسازی فلاشینگ ،نصب فلاشینگ

فلاشینگ کار

فلاشینگ کار

فلاشینگ کار

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما

فلاشینگ نما

استعلام قیمت فلاشینگ

استعلام قیمت فلاشینگ

استعلام قیمت فلاشینگ